Речник на Патриарх Евтимий
маласꙗньскъ  
маласꙗньскъ -ꙑ прил (1) Месалиански, който се отнася до месалианската ерес – секта от IV в., която отрича църковната йерархия, тайнствата и обредите. Въпрошенїе се мнѡга вънманїа  страха трѣбѹеть, ꙗко да не кто, ѡт беꙁмѣрнаго млованїа подвжемъ, въпаднет въ Маласїанꙿскѫ (вм. Масалїанꙿскѫ) єрес(ь) л пакы, рад опаснаго стѧѕанїа, впаднет въ Наватꙿскѫ прѣлъст(ь) II Никод 221.12 .