Речник на Патриарх Евтимий
македоне  
македоне -ꙗ м ЛИ (1) Македоний – ариански епископ на Константинопол (средата на IV в.), основател на македонианската ерес. потат же с͠тхь мощ ꙗко б͠жїⷯ прсныⷯ ѹгоднкь. такожⷣе же  вьса цркⷪвнаа прѣданїа. проклнат же въсе єреткы. арїа г͠лю  евнѻмїа • савелїа же  македонїа. аполнарїа  ѻргена,  съпсанїа хь ИМ 164r.14