Речник на Патриарх Евтимий
дъждевьнъ  
дъждевьнъ -ꙑ прил (1) Дъждовен, който носи дъжд. нь ꙗкоже капл дъжеⷣвны ꙁьст не ꙋдѡбно ИМ 162r.22