Речник на Патриарх Евтимий
дрѣвѣнъ  
дрѣвѣнъ -ꙑ прил (2) Направен от дърво, дървен. Крⷭты дрѣвѣны по мѣстѡⷯ нѣкѡтѡрыⷯ поставль. повелѣ покланꙗт се  прбѣгат къ нмь ꙗко къ ѻс͠щающмь ИМ 170v.23 Какоⷤ смѣете трї кртⷭы дрѣвѣны сътворше,  тⷯѣ кꙋпно съвъкꙋпльше, с͠тѹю трⷪцꙋ меноват ИМ 170v.28