Речник на Патриарх Евтимий
добродѣѧ  
добродѣѧ -ѧ прил (1) добродѣѭщ Като същ. м. мн. Тези, които правят добро. Помѧн, господ, плодоносѧщхъ  добродѣющхъ восвѧтыхъ твохъ цр(ъ)квахъ  помнающхъ нщїѧ Яков 325.23