Речник на Патриарх Евтимий
де  
де -? м ЛИ (1) Зевс – главният бог в древногръцкия пантеон. асклпїе • єрмтръ велкы •  апѡлонь •  дїе.  дїонѵсь,  проїпо редѹ Нед 606v.39