Речник на Патриарх Евтимий
десѧтꙑ  
десѧтꙑ числ ред (5) Десети по ред, който е на десето място. // В състава на сл. числ. ред. Тринадесети. Срⷱѣ въ трї на деⷭты, ꙁакѻннꙋю тогда пасхꙋ съврьш,  таннꙋю прѣдаⷭ веⷱрю. въ же д͠нь же съ квасѡмь хлѣбѡⷨ не въꙁбранно вьс прещаахꙋ се ИМ 170r.10 // Четиринадесети. въ етыр на десеты мⷭца пръваго ИМ 170r.6 х͠с же прѣжⷣе етыр на деⷭтагѡ д͠не. Срⷱѣ въ трї на деⷭты, ꙁакѻннꙋю тогда пасхꙋ съврьш ИМ 170r.10 етыр на десѧтомѹ же лѣтѹ прспѣвшѹ, тѫ,  не хотѧщѫ, плътъскомꙋ съеташѧ бракѹ Филот 81.17 // Осемнадесети. ѻсмь на деⷭтое же прѣшⷣь лѣто. рѻдтел  мрь ѻставль къ нѡьскомꙋ пртее жтїꙋ ИМ 163r.1