Речник на Патриарх Евтимий
даꙗне  
даꙗне -ꙗ ср (4) Дар. Ꙗко въсѣко даанїе благо  въсѣкь дарь съвръшень есть, съходѧ ѡт тебе СЙЗ 373.23 ꙗкѡ да вꙿ стѣй совѣст прнесем т даѧнїѧ, дары, плоды, благоꙋханїѧ во ѡтмѣтанїе нашхъ грѣховъ Яков 311.30 Ꙗкѡ всѧкое даѧнїе благо  всѧкь даръ совершень совыше есть, сходѧ ѡт тебе Яков 333.6 Същото значение и в ЛОглаш 389.9.