Речник на Патриарх Евтимий
давꙑдовъ  
давꙑдовъ прил притеж. от ЛИ (5) Който принадлежи на Давид, Давидов. нѫ Дав()дово оно, пае же дѹха свѧтаго, въ ѹмѣ прсно въспомнааше слово Филот 89.3 Дав()дѡв. меда сладꙿайшї. бѣше псалм Кипр 236.2. Аллїлѹїа, ѱалѡм Дав()довь ЛЙЗ 292.27 Същото значение и в ИМ 165v.7 167v.3.