Речник на Патриарх Евтимий
невъкѹсьнъ  
невъкѹсьнъ -ꙑ прил (1) Който не бива да бъде вкусен.  юже въ нмь пще неꙁавстно наслажⷣат се ꙁаповѣда, єдномѹ тъкмо дрѣвꙋ невкѹснѹ быт ꙁаконоположвь Нед 607v.41