Речник на Патриарх Евтимий
нарѫквца  
нарѫквца ж (1) Наръквици – свещенически одежди, които се поставят около китките на ръцете. Таже въꙁемь деснѫѧ нарѫквцѫ  налагаеть ѫ на деснѫѧ рѫкѫ, глаголѧ ЛЙЗ 285.5