Речник на Патриарх Евтимий
нкодмъ  
нкодмъ м ЛИ (1) Никодим Тисмански – висш духовник и деец на православната църква на Балканите, книжовник, исихаст. Еѵѳмїа патрїарха Тръновꙿскаго, къ Нкѡдмѹ, свещеннонѡкѹ же въ Тсменѣ I Никод 205.1