Речник на Патриарх Евтимий
нераꙁлѫьнъ  
нераꙁлѫьнъ -ꙑ прил (2) Неотделим, който не може да се отдели. х͠во же єстьство ѿ ѻц͠а нераꙁлѹно бѣше ИМ 169r.10 ꙗко  плⷮь х͠ва въ врѣме стрⷭт съєднвш се х͠вѹ єстьствꙋ, нераꙁлꙋна бѣ ѿ ѻ͠ца ИМ 169r.11