Речник на Патриарх Евтимий
неоскврьненъ  
неоскврьненъ -ꙑ прил (5) Чист, неосквернен. потъща сѧ своемꙋ ѹгодт женхѹ  стотѫ своего тѣла стѫ  неоскврненѫ томѹ прнест Филот 80.8  прѣбѫдемь въ стотѣ, неѡскврънена тѣлеса съхранше Филот 84.22 до конца жꙁн моеѫ неоскврънено съблюдѫ тѣло мое Филот 85.1 Същото значение и във Филот 81.22 81.26.