Речник на Патриарх Евтимий
н꙯  
н꙯ числ ред (11) 1. Числен знак. Петдесети. пѧтьдесѧтьнъ таже псалѡмь н꙯  по семь Кипр 234.17. По н꙯ ѱалмѣ стхра глас ѕ꙯ Теоф 263.24 Ѱалом н꙯  же Херꙋвмы  вход  проаѧ всѧ Яков 317.21 Същата числова стойност и в Яков 308.7. 2. Означение на църковния празник Петдесетница. Нъ  въса н꙯-тнца ѡного вѣка ѡбраꙁь мат, въ нйже, прост стоеще въ молтвахь, благодаренїа  славословїа въсеслномѹ въꙁслаемь богѹ Кипр 230.19. Сего рад нѣкый оть старьць рее о светѣй н꙯-тнц  о светых постѣхь Кипр 230.30. вънгда сконат се д(ь)ню н꙯-тнц, – не сподобвь д(ь)н нарещ въѡбраꙁтелны, нъ тъїю єднь д(ь)нь Кипр 231.8 Същото значение и в Кипр 227.1 231.11 231.15 231.18.