Речник на Патриарх Евтимий
нтрскъ  
нтрскъ -ꙑ прил МИ (1) Нитрийски. нтрскаꙗ гора Нитрийската планина (Нитрийската пустиня) – област около Червено море в Египет. По съвѣтѹ же велкааго Антѡнїа Нїтрїйскѫѧ постгѡшѧ гѡрѫ  тамо. въ пѹстын. хѹдѫ сътвѡрше колбѫ Филот 84.1