Речник на Патриарх Евтимий
неходатаствьнѣ  
неходатаствьнѣ нареч (5) Без посредничество, непосредствено.  прнесеⷮ къ своемⷹ творцꙋ (то н)ехѡдатастъвнѣ Петк 75r.16  наⷭ же же стадꙋ наѧлствꙋѫщⷯ, ходатаствꙋ нехѡдатастьвнѣ Петк 82v.22 Томѹ  пръвѣе ныхь неходатайстьвнѣ съєднꙗт се прѣдано I Никод 207.29 Същото значение и в I Никод 208.2 211.15.