Речник на Патриарх Евтимий
неотъемлемъ  
неотъемлемъ -ꙑ прил (6) Който не може да се отнеме. таковаа с͠тыⷯ д͠шь справлнїа, неѿємлма  непобѣдма Нед 610v.24 освѧт въсѣхь нас дѹшѧ  тѣлеса освѧщенїемъ неѡтемлемымъ СВВ 399 Дарꙋй мь глѫбокь  неѡтемлемый мрь ЛОглаш 383.29 Същото значение и в СВВ 399.8 Яков 326.4 331.19 МЦ 353.17.