Речник на Патриарх Евтимий
неꙁаходмъ  
неꙁаходмъ -ꙑ прил (1) Незалязващ, незахождащ. въ скорѣ на вдѣнїа въстееш высѡтѹ  въ неꙁаходмый постгнеш мракь  богов прблжш се Кипр 238.15.