Речник на Патриарх Евтимий
негасмъ  
негасмъ -ꙑ прил (1) Който не може да бъде угасен, неугасим. въ тарꙿтарѣ  въ ѡгн негасмѣм  тьмѣ кромѣшнѣй неꙁьтенно слною своею ꙁатвор крѣпостїю I Никод 213.5