Речник на Патриарх Евтимий
нардьнъ  
нардьнъ -ꙑ прил (1) От нард– тревисто растение, от което се добива миро. прїде жена, мѹщї алавастрь мѵра нарднаго, псткїе многѡцѣнны Теоф 276.12