Речник на Патриарх Евтимий
навнъ  
навнъ м ЛИ (1) соусъ навнъ Исус Навин. Нѫ нже Ісѹса Навїна далее ѡстоть Мих 180.3