Речник на Патриарх Евтимий
лъжца  
лъжца -ꙑ ж (1) Лъжица, предмет от църковната утвар. Таже свѧщеннкь лъжцѫ въ свѧщенный потїрь въложвь  съ еднѣм покрывалѡм покрывь, самь ѹбо дїакѡн въꙁмет свѧтый потїрь , обращꙿ сѧ къ ꙁападѡм, покаꙁѹѫ его къ вънѣшнмь, глаголет ЛЙЗ 304.4