Речник на Патриарх Евтимий
лаꙗне  
лаꙗне -ꙗ ср (1) Ругаене, хулене.  нкако же тѣⷯ лаанї ꙋжасшꙋ сѧ Петк 79v.27