Речник на Патриарх Евтимий
вѧꙁат  
вѧꙁат -вѧжѫ -вѧжеш несв (1) Връзвам, свързвам. власт ѹстѹд сѧ сїа, ѧже богъ дарова свѧщеннкѡм вѧꙁат  рѣшт ꙗже на небес  ꙗже на ꙁемл II Никод 224.15