Речник на Патриарх Евтимий
вьсѣсъжагаемъ  
вьсѣсъжагаемъ -ꙑ прил (1) вьсѣсъжагаемаꙗ Като същ. ср. мн. Това, което се принася в жертва чрез пълно изгаряне; всесъжежение. Тогда благоволш жрътвѫ правдѣ въꙁношенїа  въсѣсъжагаемаа, тогда въꙁложѫт на олтарь твой телцѧ ЛЙЗ 296.31