Речник на Патриарх Евтимий
вьсепѣтъ  
вьсепѣтъ -ꙑ прил (1) Възпяван от всички. съвръш мое теенїе. ꙗко да насытв се нелъжныⷯ т ѻбѣтованї, блⷭве въсепѣтое ме твое бесъмрътные славы Нед 610r.30