Речник на Патриарх Евтимий
въстаꙗт  
въстаꙗт -въстаѭ -въстаеш несв (3) 1. Ставам, изправям се. въстающе же пакы. въскр(ѣ)сенїа  въстанїа ѡт грѣха наꙁнаменѹемь ѡбраꙁь Кипр 230.27 2. Ставам, вдигам се от гроба, оживявам; възкръсвам. слѣпї проꙁрають. хрѡмї ходеть. прокаженї ѻщают се. мрътвї въстають Нед 607r.36 въстаѭщ Като прил. Които се надигат, бунтуват срещу някого. Осѣн над главоѫ его въ д(ь)нь бран, ꙋкрот въстаѫщѫѧ ѫꙁыкы МЦ 354.1