Речник на Патриарх Евтимий
въсшьстве  
въсшьстве -ꙗ ср (2) Възшествие. кр(ъ)ста, грѡба, трїдневнаагѡ въскр(ѣ)сенїа, еже на небеса въꙁшьствїа СЙЗ 368.17 еже ꙁ мрътвых въскр(ѣ)сенїе, еже на небеса въꙁшествїа ЛОглаш 381.30