Речник на Патриарх Евтимий
въстрѫбт  
въстрѫбт -въстрѫблѭ -въстрѫбш св (1) Затръбя. вѡнскый бѡ въстрѫб глас  въсѣх нас ꙁде съвъкѹп Мих 172.32