Речник на Патриарх Евтимий
въставт  
въставт -въставлѭ -въставш св (1) Вдигна, повдигна, изправя. Ты ѡт небытїа въ бытїе нас прведе  падшѫѧ въставль ес СЙЗ 367.8