Речник на Патриарх Евтимий
въспрославт  
въспрославт -въспрославлѭ -въспрославш св (4) Прославя. ты х въꙁпрослав божестъвноѫ твоеѫ слоѫ  не ѡстав нас, ѹповаѫщїх на тѧ СЙЗ 359.8 Ты ѧ въꙁпрослав бож(ь)стъвноѫ твоеѫ слѡѫ  не ѡстав нас, ꙋповаѫщїхь на тѧ ЛОглаш 389.5 Ты тѣхъ воспрослав бож(ь)ственною слою твоею  не ѡстав насъ ꙋповающхъ на тѧ Яков 333.3 Същото значение и в СЙЗ 373.19.