Речник на Патриарх Евтимий
въспосълат  
въспосълат -въспосълѭ -въспосълеш св (5) Пратя, изпратя. Ꙗко да ловѣколюбецъ богъ нашь, ...въспослеть намь благод(ѣ)ть  даръ свѧтаго дѹха, помолм сѧ ЛЙЗ 301.7 Кадло тебѣ прносмь, ...въспосл намь благодѣть прѣсвѧтаго твоего дѹха ЛЙЗ 288.6 въ вонѧ благоѫханїа, въꙁпослеть намь благод(ѣ)ть  дарь свѧтаго дѹха ЛОглаш 386.2 Същото значение и в СЙЗ 370.30 ЛОглаш 377.14.