Речник на Патриарх Евтимий
въсклонт сѧ  
въсклонт сѧ -въсклонѭ сѧ -въсклонш сѧ св (3) Поклоня се.  въсклон(ь) сѧ, ꙁнаменаетъ трщ свѧтыѫ дары СЙЗ 369.1  въсклѡн(ь) сѧ, ꙁнаменаеть свѧтыѫ дары ЛОглаш 382.14  въсклѡн(ь) сѧ, ꙁнаменаеть свѧтыѫ дары ЛОглаш 388.1