Речник на Патриарх Евтимий
въпросъ  
въпросъ м (11) Въпрос. Въпрос. Шестое же твое въпрошенїе мѣаше сце I Никод 214.23 Въпросъ Нкодмѡв II Никод 221.1 Въпрос. Пакы же въпросль ес: Кипр 231.25 Същото значение и в I Никод 206.1 208.19 (2) 209.23 211.3 212.21 216.17 Кипр 226.27.