Речник на Патриарх Евтимий
въплъщене  
въплъщене -ꙗ ср (3) Въплъщение, въплътяване, придобиване на плът, приемане на човешки образ (за Бог Син). Каа же бѣ  потрѣба єже ѿ д͠вы въпльщенїꙋ ИМ 165v.14 По то велкаа  страшнаа тайна въплощенїа, новь прьвыхь ѹтав се I Никод 211.8  прѣжде страшнаго въпльщенїа танꙿства вражда по срѣдѣ аг͠гель  ловѣкь бѣше I Никод 212.5