Речник на Патриарх Евтимий
въньꙁт  
въньꙁт -въньжѫ -въньꙁш св (4) Пъхна, забия. вънꙁ ножь сво въ ножнцꙋ свою ИМ 168r.30 ражны бѻ ражⷣежены напрасно ꙗко  скрамь съвтѣнїе спѹщат беꙁмѣрное повелѣ въ слѹха ѻтроковце вънꙿꙁт Нед 609v.17  абїе вънъꙁть копїе ѡт лѣвыѧ страны въ просфорѫ ЛЙЗ 285.24 Същото значение и в ИМ 170v.4.