Речник на Патриарх Евтимий
вълаемъ  
вълаемъ -ꙑ прил (1) Който е изложен на вълни и лошо време в морето. радуй се, надежде беꙁнадежднымь; радуй се, прстанще влаемымь; Теоф 270.17