Речник на Патриарх Евтимий
въꙁꙑт  
въꙁꙑт вж. въꙁт