Речник на Патриарх Евтимий
въꙁлещ  
въꙁлещ -въꙁлѧгѫ -въꙁлѧжеш св (3) 1. Легна, излегна се. въсенощномꙋ же сконавшѹ сѧ бдѣнїꙋ  молбѣ конецъ премш, въꙁлегѡшѧ пот  тѣлꙋ мало ѹтѣшенїе ѡт съна подат Филот 94.15 2. Легна до трапезата, за да се храня, стана участник в пир и под. Ктѡ наⷣ лаꙁарѡⷨ просльꙁ. въ дѡмѹ сїмѡна прѡкаженаго кто въꙁлеже ИМ 168v.30 нь на гѻрнц ѻбще  на трапеꙁѣ ѻбꙿще ,  прьвѣе ꙗдь ные сънѣд  вьꙁлегь. , н же въ ѻдежⷣѹ с͠щеннꙿьскꙋю ѻблъенъ ИМ 169v.24