Речник на Патриарх Евтимий
въꙁглашене  
въꙁглашене -ꙗ ср (62) За свещеник – тържествено издигане на гласа по време на молитва, богослужение. Таже їерей въꙁглашенїе: Ꙗко твоа дръжа(ва) ЛЙЗ 290.29 Іерей въꙁглашенїе: Ꙗко благъ  ловѣколю(бець) ЛЙЗ 291.2 Въꙁглаш: Ꙗко подобает т въсѣка слава, ьсть  покланѣнїе, ѡтцꙋ  сынꙋ  свѧтомꙋ дѹхꙋ, ннѣ  прсно  въ вѣкы вѣкѡм СЙЗ 358.30 Същото значение и в ЛЙЗ 294.20 294.29 295.12 295.23 298.1 300.10 301.23 СЙЗ 357.12 359.16 360.3 360.15 360.19 361.11 362.1 362.20 363.13 364.5 366.16 367.18 368.8 368.11 368.19 369.18 370.7 370.19 371.22 372.8 373.10 СВВ 392.20 393.7 393.23 394.6 394.29 395.23 396.8 397.6 397.26 398.9 400.1 400.5 400.16 400.30 ЛОглаш 374.15 375.15 375.28 378.7 378.17 379.20 381.15 381.20 381.32 383.1 384.30 385.23 385.27 387.7 387.11 387.21 388.28.