Речник на Патриарх Евтимий
въꙁварꙗт сѧ  
въꙁварꙗт сѧ -въꙁварꙗѭ сѧ -въꙁварꙗеш сѧ несв (1) Завирам, закипявам. ѡгнь вьꙁгнѣщаашеⷭ. конѡбе въꙁвараахѹ се Нед 603v.28