Речник на Патриарх Евтимий
врата  
врата ср мн (5) Врата, двери, порти, входни врати. раꙁⷣрѹшвꙿ бо адѡва црⷭтвїа  врата мѣднаа  верѣе желѣꙁные сломвь ꙗко б͠ь крѣпькь Нед 608r.36 Въеднѫ же ѡт нощей, по обыаю на молтвѣ ставш  ѹмꙿ  рѫцѣ на небо протѧженѣ мѧщ, вънеꙁаапѫ наѧть колѣбат сѧ мѣсто  кль  вепль мнѡгь ѡт вънѹ слышааше сѧ, ꙗкоже царю нѣкоемꙋ пршедшꙋ,  ѡв ѹбо врата ѡтѧт тъщаахѫ сѧ, ѡв же хлѣвнѫ растръгнѫт нанаахѫ  дрꙋгъ дрꙋгꙋ въсклцаахѫ Филот 86.10 Сего рад любть господь врата Сїонꙗ пае въсѣхь сель Іакѡвль Кипр 227.28 Същото значение и в Кипр 233.17 237.4.