Речник на Патриарх Евтимий
ѹстъ  
ѹстъ м ЛИ (1) Юст – дук в Мелитинските предели на Римската империя по времето на император Диоклециан.  семѹ на мнѡѕѣ бꙑвшѹ, ѿслают се проее къ і̇ѹстѹ дѹцѣ въ страны мелїтнскые,  тамо мѹенїа коньць прїеше Нед 605r.30