Речник на Патриарх Евтимий
ѹда  
ѹда -ꙑ м ЛИ (1) Юда Искариотски – един от 12-те апостоли. не мамꙿ бѡ тайны твоѫ врагѡм твомь проповѣдат, н лобꙁанїа т дамь ꙗко Іѹда, нѫ ꙗко раꙁбойнкь сповѣдѹѫ ЛЙЗ 303.7