Речник на Патриарх Евтимий
рмосъ  
рмосъ м (16) Ирмос – термин във византийската църковна поезия, първата строфа (тропар) от всяка песен в канона, която служи като ритмомелодически образец за следващите тропари. Канѡн глас а꙯, пѣснь а꙯, їрмос Теоф 264.12 Дрꙋгы канѡн светѣй, глас в꙯, їрмос: Гредѣте людїе Теоф 265.13 Пѣснь г꙯, їрмос: Прьвовѣномꙋ ѡт ѡтца Теоф 265.27 Същото значение и в Теоф 266.12 267.11 266.24 267.28 269.1 268.15 269.20 270.20 271.6 271.17 272.8 272.24 273.11.