Речник на Патриарх Евтимий
ноьскъ  
ноьскъ -ꙑ прил (7) Монашески, иночески. Прⷣѣреⷱнное же ѻтроѧ сеѫ прпⷣбныѫ пѧⷮкы браⷮ. ꙗко ꙋбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ ꙁвые псанїа, рѡдтелѧ дѡбрѣ къ б͠ꙋ прⷣѣпосла, нѡъскымъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ Петк 76r.30 ѻсмь на деⷭтое же прѣшⷣь лѣто. рѻдтел  мрь ѻставль къ нѡьскомꙋ пртее жтїꙋ ИМ 163r.2 ѡв же нѻьскыⷨ ѻдѣваахꙋ се ѡбраꙁоⷨ ИМ 163v.3 Същото значение и в ИМ 163v.9 163v.10 172v.20 173r.12 173r.16 II Никод 223.7.