Речник на Патриарх Евтимий
арцвѹревъ  
арцвѹревъ вж. арцвѹревъ