Речник на Патриарх Евтимий
алллѹꙗ  
алллѹꙗ междум (3) Възглас в християнското богослужение със значение ‘хвалете Господа’. Аще л же вы Хрстовы, ѹбо сѣме Авраамле есте вѣрою, по ѡбѣтованїю наслѣднц. Алллꙋїа Теоф 277.8 ьтець: Аллїлѹїа, ѱалѡм Дав()довь ЛЙЗ 292.27 Съ вѣроѫ  съ страхѡмъ прстѫпмъ, да прѧстнц жꙁн вѣнѣй бѫдемъ, аллїлѹїа СВВ 398.16