Речник на Патриарх Евтимий
ꙁемьскъ  
ꙁемьскъ -ꙑ прил (1) Който се отнася до земята, земен, на земята. Грѧд ѹбо м н(ы)нѣ хрстоментое мнѡжьство, грѧдѣте Хрстов людїе ꙁбраннї, царїе ꙁемстї  кнѧѕ, бѡгатї  людстї Мих 172.27